Om Swislock

Vores mission er at skabe etisk forsvarlig værdistigning og værdifuld udvikling, både for virksomheder og de enkelte mennesker/individer, ved at tilbyde kompetencer som

  • økonom på generalist niveau
  • økonom på specialist niveau
  • bindeled mellem økonomi og psykologi ved hjælp af coaching og foredragBaggrund

Vores kernekompetencer er funderet i personlige kompetencer, som besiddes af Anna Madsen, uddannet driftsøkonom, cand. oecon.

Erhvervserfaring fra den finansielle branche kombineret med kendskab til internationale forhold, specielt Polen.

Har arbejdet som projektleder på projekter, som krævede koordinerings- og implementeringsevner på tværs af organisationer.

Med den høje analytiske sans har hun deltaget i udarbejdelse af strategiske analyser og stod for eksekvering.

Interesse for jura og risikoafdækning og dermed erfaring med opgaver hvor forretningskoncepter skal beskrives og forsvarligt implementeres samt risikoafdækningsanalyser.

Efter at have startet på at studere kommunikation og anvendt psykologi fik interesse for kobling mellem økonomi og psykologi, såkaldt behavioral economics.

Arbejde med kommunikation og coaching hos virksomheder og individuelle personer, herunder interkulturel forståelse i forhold til virksomheder med interesser i Polen.

Anna Madsens CV

Kontaktoplysninger:

Direktør: Flemming Madsen
Ansvarlig for virksomhedens overordnede udvikling.
e-mail: info(at)swislock.com, tlf. +45 70 26 14 35

Chefkonsulent: Anna Madsen
e-mail: am(at)swislock.com, mobil +45 40 41 86 29, tlf. +45 70 26 14 35